Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti reprezintă, de peste nouă decenii, una dintre universităţile de elită ale învăţământului din România.

În prezent, Universitatea noastră formează specialişti cu studii universitare şi post universitare în domeniul propriu de activitate.
Prioritatea Universităţii este dezvoltarea calității învățământului superior la nivel european. Se are în vedere reorganizarea prin adoptarea unui sistem bazat pe cicluri a cărui implementare a început în anul 2005, încurajarea mobilității studenților și cadrelor didactice, realizarea parteneriatelor cu studenții în vederea luării deciziilor și transformarea educației continue în realitate.

Universitatea beneficiază de condiții bune de învățământ care oferă o pregătire temeinică, teoretică și practică. Proiectele de cercetare, programele educaționale, legăturile academice transfrontaliere situează universitatea noastră pe o pozitie înaltă la standardele de calitate ale învățământului de nivel European și mondial.

În calitate de Rector al U.N.E.F.S., doresc să vin în întâmpinarea așteptărilor studenților noștri, asigurându-i de strădania diversificării paletei de oferte educaționale, alături de sprijinul în formarea profesională.

Prețuind corpul profesoral, care posedă un nivel de competență academică, voi susține în continuare stimularea standardelor moderne de calitate, care să împletească eficient bazele teoretice, cu practica, în cadrul unor programe flexibile, bazate pe învățământul modular.

Ne mândrim cu absolvenții noștri care profesează atât în țară, cât și în străinătate, promovând cu responsabilitate instruirea și educația primite în studenție.

Suntem în măsura să ne asumăm provocările viitorului și să formăm profesioniști entuziaști care să promoveze Universitatea noastră pe toate meridianele globului.

Cu deosebită considerație,

Prof. univ. dr. Florin Pelin

Rector UNEFS