Educație Fizică și Activități Motrice de Timp Liber

Platforma de admitere

Calendar de admitere

În vederea înscrierii online, candidații vor încărca în platforma online, următoarele documente:

IERARHIZAREA CANDIDAȚILOR

CRITERII DE IERARHIZARE ȘI STABILIREA REZULTATELOR FINALE

Criteriile de departajare