Celebrarea celor 100 de ani de existență a UNEFS a reprezentat un moment de bilanț pentru activitatea comunității academice, dar a transmis și un puternic mesaj de angajament pentru următorii ani, în condițiile unui învățământ universitar competitiv, performant, cu standarde tot mai înalte de calitate în domeniul educaţiei, cercetării și serviciilor academice.

          Pe fondul policilor internaționale și naționale din domeniul educaţiei universitare, Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 marchează începutul unei noi perioade de intensă modernizare și dezvoltare a instituțiilor de învățământ, astfel încât acestea să ofere generațiilor contemporane și celor care vor urma șansa unei educații performante, perfect adaptate societății moderne. Este și cazul UNEFS care, prin tradiție și potențialul instituțional real de care dispune, urmează să confirme capacitatea de a răspunde tuturor solicitărilor pe care societatea națională și europeană le exprimă față de formarea universitară din domeniul Știința Sportului și Educației Fizice.

          Viziunea UNEFS se axează pe consolidarea valorilor și tradițiilor proprii Universității, dar și pe adoptarea unor strategii inovatoare și sustenabile care să confirme statutul de universitate fanion a domeniului Știința Sportului și Educației Fizice și să permită afirmarea acesteia pe plan european și mondial.

          Misiunea UNEFS este orientată spre cultivarea unui mediu academic care să încurajeze dialogul deschis, participarea egală și responsabilitatea civică, pentru formarea unor absolvenți pregătiți pentru o societate în continuă schimbare.

          UNEFS va contribui la asigurarea unei experiențe educaționale echitabile și incluzive pentru toți studenții săi, promovând succesul academic și sprijinind dezvoltarea personală și profesională a acestora. Va contribui, de asemenea, la dezvoltarea, promovarea și recunoașterea valorii resurselor intelectuale, reprezentate de cadrele didactice, ca elemente esențiale pentru cultura organizațională a instituției noastre.

          Strategia UNEFS se concentrează pe consolidarea și diversificarea ofertei de programe de studiu, stimularea și promovarea cercetării și extinderea colaborărilor internaționale a UNEFS. Creșterea competitivității în domeniul învățământului universitar va impune analiza oportunității de restructurare a facultăților, în acord cu dezvoltarea și evoluția programelor de studii existente sau dezvoltarea unor programe noi, conectând instituția noastră la cele mai importante centre academice din întreaga lume și încurajând mobilitatea și schimbul de experiență ale sudenților noștri.

          UNEFS are datoria de a-și menține statutul de lider în domeniu, în perspectiva numeroaselor provocări pe care noua Lege a Învățământului Superior le adresează universităților. În acest sens, va contribui la dezvoltarea durabilă, la consolidarea statutului în cadrul sistemului de învățământ superior din România și la creșterea vizibilității acesteia pe plan internațional.

Rector U.N.E.F.S.

Prof. univ. dr. Stoica Marius