Taxa de înscriere studii universitare de licență

Echivalentul in lei a 50 euro

•Beneficiar: UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CONT (LEI)

•Cont:RO42RNCB0077050253860001

•BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA, SECTOR 6, BUCUREȘTI

•DETALII DE PLATĂ FACULTATEA/ PROGRAMUL DE STUDII/NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

Candidații care doresc să se înscrie la ambele facultăți (Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Kinetoterapie), își va crea câte un cont pe fiecare platforma de înscriere, plătind taxă de înscriere pentru fiecare concurs de admitere

Pentrucandidațiicarevoroptapentrumaimulte programedestudiilaFacultateadeEducație FizicășiSport(FEFS),sevascrisprimulprogram pentrucareoptează.

Exemplu de completare detalii plată

FEFS/MS/ Numele și prenumele candidatului FEFS/IFR/ Numele și prenumele candidatului

FEFS/EFS/ Numele și prenumele candidatului FEFS/SPM/ Numele și prenumele candidatului

FKT/KMS/ Numele și prenumele candidatului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *