Repartizarea candidaților la sesiunile de pregătire a probei practice din data de 01.07.2022

Repartizarea candidaților :

Grupa 1 -ora 10:00

Grupa 2-ora 11:00

Grupa 3-ora 12:00

Candidați neacceptați pentru proba practică de educație fizică

Candidați cu fișa medicală (anexa 1) incompletă, nu pot participa la ședințele de pregătire a probei practice. Se pot înscrie la a doua sesiune de pregătire, din data de 8.07.2022, dacă fișa medicală (anexa 1) este completată la toate cele 4 (patru) puncte.