Informații proba practica la Facultatea de Kinetoterapie si Facultatea de Educație Fizică și Sport

Proba practica se desfășoară în sala de jocuri a UNEFS, Strada Constantin Noica 140, sector 6 București. 

Accesul la proba practica se va realiza cu Cartea de Identitate a candidatului.

Pe terenul central, candidații pot realiza pregătirea organismului pentru efort, urmând ca în sala de jocuri sa parcurgă traseul in cadrul concursului de admitere .

Traseul de admitere se poate parcurge de doua ori și se va lua în considerare cel mai bun timp. Dacă un candidat la prima trecere îndeplinește baremul, nu va mai efectua o a doua trecere. 

Dacă un candidata este înscris la ambele facultăți și în cadrul concursului de la Facultatea de Kinetoterapie îndeplinește baremul pentru Facultatea de Educație Fizica și Sport, acesta nu va mai susține proba, miercuri 13.07.2022.