DOCUMENTE NECESARE CONFIRMĂRII LOCULUI

Documente se regăsesc nepersonalizate pe site-ul UNEFS ( CLICK )în cazul în care doriți să confirmați un loc conform celorlalte opțiuni ale dumneavoastră.

Acestor documente li se vor adăuga următoarele :

 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere
 • Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 2a sau 2b)
 • Certificat de naştere
 • Certificat de cǎsǎtorie, în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii, adeverința eliberată de către instituția de învățământ  – Echivalare CNRED
 • Adeverința/ Foaie matricolă care să conțină media obținută la disciplina Educație fizică și sport în ultimul an de studiu în care a fost prevăzută în planul cadru din învățământul preuniversitar
 • Pentru candidații care provin din sistemul de protecție socială- adeverință
 • Pentru candidații de etnie rromă – acte care să ateste etnia
 • Pentru candidații cu disabilități – adeverință care atestă gradul de handicap
 • Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere
 • 6 foto grafii format ¾ pe hârtie foto grafică
 • Fișa de consultații medicale (Anexa 1)
 • Diploma de Licenţǎ sau adeverință eliberată de către facultatea absolvită sau declarație pe propria răspundere
 • Adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate (dacă este cazul)
 • Chitanța de plată a taxei de înmatriculare

Pentru Programul de formare Psihopedagogică se vor depune documentele din fișierul atașat, la care se vor adăuga:

 • Dosar plic
 • Cerere de înscriere
 • Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 2a sau 2b)
 • Certificat de naştere
 • Certificat de cǎsǎtorie, în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie
 • Cartea de identitate;
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, echivalare CNRED
 •  Anexa 4 – Scrisoare de intenție în vederea parcurgerii programului PFP (pentru cei care au optat pentru acest pro gram)
 • Chitanța de plată a taxei de de studii pentru programul de formare psihopedagogică (pentru cei care au optat pentru acest program)
 • Pentru candidații care provin din sistemul de protecție socială- adeverință
 • Pentru candidații cu disabilități – adeverință care atestă gradul de handicap
 • Diploma de Licenţǎ sau adeverință eliberată de către facultatea absolvită sau declarație pe propria răspundere
 • Chitanța de plată a taxei de înmatriculare
 •  Chitanța de plată a taxei de studii – tranșa I (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă la programul de licență)