Documente necesare confirmării locului MASTER

Documente se regăsesc pe site-ul UNEFS ( CLICK ) și se printează FAȚĂ – VERSO

Acestor documente li se vor adăuga următoarele :


DOCUMENTE
MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂPROGRAM PFP
Dosar plicXX
Cerere de înscriere, în originalXX
Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal (anexa 1), în originalX
Certificat de naştere, în copie legalizatǎ sau conform cu originalul*XX
Certificat de cǎsǎtorie, în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie, în copie legalizatǎ sau conform cu originalul*XX
Cartea de identitate și o copie a acesteia;XX
Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul absolvirii sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământXX
Diploma de Licenţǎ sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ și adeverință eliberată de către facultatea absolvită (dacă este cazul)XX
Diploma supliment, anexă la Diploma de LicențăX 
Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică, nivel IX
Supliment la certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică, nivel IX
Adeverințe (buget sau taxă), pentru cei care urmează sau au absolvit unul sau mai multe programe de MasterX
4 (patru) fotografii format ¾ pe hârtie fotograficăX
Pentru candidaţii de etnie rromă – acte care să ateste etniaX
Chitanţa de platǎ a taxei de înscriereX
Chitanța de plată a taxei de înmatriculareX
Chitanța de plată a taxei de studii – tranșa I (pentru candidații admiși pe locuri cu taxă)X
Chitanța de plată a taxei de de studii pentru programul de formare psihopedagogicăX
Anexa 2 – Scrisoare de intenție în vederea parcurgerii programului PFP X
* Conform cu originalul – pentru certificarea conformităţii cu originalul, candidații vor prezenta la confirmarea locului, documentele în original și în copie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *