INFORMAȚII PLATĂ TAXĂ DE CONFIRMARE A LOCULUI- MASTER FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Taxă de înmatriculare a candidaților 50 EURO în lei la cursul BNR al zilei.

Parcurgerea Programului de formare Psihopedagogică este cu taxă 500E ( în lei la cursul BNR al zilei )program /plătibili în 4 tranșe anuale în lei la cursul BNR al zilei.

Tranșa I se achită la confirmarea locului 125E( în lei la cursul BNR al zilei )

Taxa pentru parcurgerea programelor de studii universitare de licență este de 1050 EURO/ an, plătibili în 4 tranșe anuale în lei la cursul BNR al zilei.

Tranșa I se achită la confirmarea locului, 262 EURO în lei la cursul BNR al zilei.

Achitarea taxelor se face:

  1. Prin transfer bancar în contul

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

RO42RNCB0077050253860001 – BCR sector 6 – se achită în LEI

  • La casieria UNEFS în numerar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *