INFORMAȚII PLATĂ TAXĂ DE CONFIRMARE A LOCULUI

Taxa pentru parcurgerea programelor de studii universitare de licență este de 850 EURO/ an, plătibili în 4 tranșe anuale în lei la cursul BNR al zilei.

Tranșa I se achită la confirmarea locului, 212 EURO în lei la cursul BNR al zilei.

Achitarea taxelor se face:

  1. Prin transfer bancar în contul

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

RO42RNCB0077050253860001 – BCR sector 6 – se achită în LEI

  • La casieria UNEFS în numerar

Parcurgerea Programului de formare Psihopedagogică este gratuită pentru candidații admiși la buget. Taxa pentru parcurgerea acestui program pentru candidații admiși la taxă este de 34 EURO (în lei la cursul BNR al zilei).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *