Contestații programe de studii MANAGEMENT ÎN SPORT ȘI KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei de educație fizică / probei de motricitate generală, se depun în format fizic la Comisia Centrală de Admitere, la sediul central UNEFS, din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, până cel târziu Marti 18.07.2023 ora 12:00. Contestaţiile pot avea ca obiect eventuale erori de transcriere sau erori de calcul. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul UNEFS. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *