Contestații proba de motricitate specifică, programele de studii EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT / SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei de motricitate specifică se depun în format fizic la Comisia Centrală de Admitere, la sediul central UNEFS, din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, până cel târziu JOI 20.07.2023 ora 12:00. Contestaţiile pot avea ca obiect eventuale erori de transcriere sau erori de calcul. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul UNEFS. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *