Contestații rezultate provizorii master

Contestaţiile cu privire la rezultatele mediei de admitere, se depun în format fizic la Comisia Centrală de Admitere, la sediul central UNEFS, din Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Sâmbătă 22.07.2023, în intervarul orar 10:00- 12:00. Contestaţiile pot avea ca obiect eventuale erori de transcriere sau erori de calcul. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul UNEFS. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *