Sport și performanță motrică – învățământ cu frecvență redusă

Proba de admitere
  • Pentru programul de studii Sport și performanță motrică – învățământ cu frecvență redusă, admiterea se realizează în baza performanțelor sportive ale candidatului, conform precizărilor la Capitolul VII, subcapitolul Documentele necesare înscrierii online, punctul j.

Platforma de admitere

Calendar admitere
Perioada de înscriere08 – 18 iulie
Afișarea candidaților admiși pe locuri alocate sportivilor de performanță20 iulie
Afișarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere26 iulie
Confirmarea locului buget și taxă opțiunea I29 – 30 iulie
Afișarea listelor după confirmarea locului etapa I31 iulie
Confirmarea locului pentru candidații cu opțiunea a II a și următoarele01 august
Afișare liste finale sesiunea I de admitere02 august